kalendarz

Dane pacjenta
Przetwarzanie danych osobowych

Przed wizytą wymagane jest podpisanie oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie może być podpisane w rejestracji Przychodni bezpośrednio przed wizytą lub pobrane i wydrukowane poniżej:
Pacjent pełnoletni [DOC]Pacjent niepełnoletni [DOC]
Informacje o wizycie